https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Będą zmiany na rynku pracy

Będą zmiany na rynku pracy

W poniedziałek w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Wałbrzychu gościliśmy Wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii Iwonę Michałek. Celem wizyty były konsultacje z kierownikami WUP i PUP w sprawie zmian w ustawie o wsparciu zatrudnienia oraz o zatrudnianiu cudzoziemców.

Wszystko na to wskazuje, że Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wprowadzi pod obrady Sejmu, jeszcze w tym roku, cztery nowe ustawy. Zmiany mają unowocześnić i dostosować polski rynek pracy do wymogów gospodarki. Czego konkretnie dotyczyć będą zmiany? Ministerstwo planuje skupić się m.in. na wyzwaniu związanym z pracą cudzoziemców w Polsce. Obecnie ciężko sobie wyobrazić funkcjonowanie polskiej gospodarki bez ich pracy. Należy zatem wdrożyć bardziej efektywne procedury dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy i skrócić czas postępowań. Zmiany będą dotyczyć działania systemu legalizacji pracy cudzoziemców w Polsce. Efektem tego będzie nowa ustawa o zatrudnieniu cudzoziemców. Planowane są również zmiany w działaniu powiatowych urzędów pracy, które mają zostać przekształcone w Centrum Wspierania Zatrudnienia. Kolejne propozycje zmian, to oddzielenie statusu bezrobotnego od ubezpieczenia zdrowotnego, po to aby w urzędach rejestrowały się osoby po pracę, a nie po ubezpieczenie zdrowotne, które ministerstwo planuje przenieść do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wśród zaprezentowanych zmian jest też plan wprowadzenia pełnej elektronicznej ścieżki kontaktu pracodawca – urząd, uproszczenia dla rolników zatrudniających pracowników sezonowych oraz wprowadzenie regulacji ograniczających nadużycia i zmniejszających ryzyko zaniżania standardów na polskim rynku pracy. Na wzmocnienie polskiego rynku pracy przewidziano 52 mln euro ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Reforma jest również wpisana w Polski Ład.

Jak podkreśla wiceminister Iwona Michałek, to bardzo ważne, że wojewódzkie urzędy pracy widzą potrzebę zmian i chcą być kreatorem polityki rynku pracy w regionie. Tylko wzajemny dialog nad ważnymi sprawami może doprowadzić do wypracowania optymalnych rozwiązań, które będą korzystnie wpływać na polski rynek.

Beata Żołnieruk

***

Redakcja nie odpowiada za przedstawione dane, opinie i stwierdzenia, które stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów autora. Treści zawarte w felietonie nie odzwierciedlają poglądów i opinii redakcji.

REKLAMA

REKLAMA