https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Szlakiem Riese

Szlakiem Riese

W Boguszowie-Gorcach zostało zawarte porozumienie pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych, Gminą Głuszyca oraz Fundacją Szlakiem Riese, dotyczące utworzenia ścieżki historyczno-przyrodniczej Szlakiem Riese „Kompleks Soboń”. Porozumienie zakłada utworzenie ścieżki przebiegającej po drogach leśnych w obrębie obiektu Soboń o długości 8 km, montaż 10 tablic informacyjnych oraz dwóch tabliczek kierunkowych w Parku Krajobrazowym Gór Sowich w miejscu uzgodnionym z nadleśnictwem. Celem projektu jest edukacja oraz rozwój aktywnego wypoczynku i rekreacji na terenie Gminy Głuszyca.

(MC)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty