https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Nie odwołali burmistrza Świebodzic

Nie odwołali burmistrza Świebodzic

Paweł Ozga pozostanie na stanowisku burmistrza Świebodzic. W niedzielnym referendum o odwołanie urzędującego włodarza miasta głosowało 1180 osób. By wynik referendum był wiążący, musiało do urn pójść minimum 5164 uprawnionych do głosowania mieszkańców Świebodzic.

Przypomnijmy: 1 marca 2021 r. odbyła się sesja Rady Miejskiej Świebodzic, której głównym punktem było głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum o odwołanie burmistrza Świebodzic. 12 radnych było za przeprowadzeniem referendum, a 7 radnych było przeciw. Powodem, dla którego opozycyjni rajcy (skupieni wokół poprzedniego burmistrza, a teraz radnego Bogdana Kożuchowicza) opowiedzieli się za referendum, jest ich wcześniejsza decyzja o nieudzieleniu burmistrzowi Ozdze absolutorium z wykonania budżetu Gminy Świebodzic za 2019 r. Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu ustalił termin referendum na 30 maja 2021 r., ale ze względu na pandemię głosowanie zostało przełożone na 20 czerwca 2021 r. Spośród 1180 osób, które w minioną niedzielę udały się do 16 lokali wyborczych w Świebodzicach, za odwołaniem Pawła Ozgi opowiedziało się 1065 głosujących, a za pozostawieniem burmistrza na stanowisku – 106. Ze względu na zbyt niską frekwencję – 6,74 %. – wynik referendum nie jest wiążący i burmistrz Ozga pozostaje na stanowisku.

– Serdecznie dziękuję Państwu za obdarzenie mnie wielkim zaufaniem, za to, że idziemy tą samą drogą, to ogromna motywacja do dalszych, ważnych działań podejmowanych na rzecz naszego miasta. Państwa rozsądek jest dla mnie bardzo ważny, wsparcie dodaje mi wielkiej motywacji do pracy, energii,  jest ogromną siłą. Bardzo dziękuję wszystkim osobom pracującym w komisjach wyborczych za rzetelne, sprawne wypełnienie obowiązków. Pomimo trudnej sytuacji referendalnej komisje obwodowe pełniły funkcję w spokoju, bez zakłóceń. Z wielkim zaszczytem, szacunkiem oraz zaangażowaniem będę pracował dla dobra Mieszkańców oraz Miasta Świebodzice, tak jak zdecydowaliście Państwo wybierając mnie na Burmistrza Miasta w wyborach samorządowych dwa i pól roku temu – powiedział Paweł Ozga po ogłoszeniu wyników referendum.

(RED)

REKLAMA

Click Here