https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Przetarg na sprzedaż mieszkania

Wójt  Gminy Stare Bogaczowice na podstawie art. 40 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia  21.08.1997 r.  ( tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1990)  ogłasza  pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości  położonych na terenie gminy Stare Bogaczowice, powiat Wałbrzyski.

Podstawowe informacje o nieruchomości : 

1. Lokal mieszkalny nr 3 położony w Gostkowie przy ul. Głównej 10 o powierzchni 52,71 m2, zlokalizowany na działce nr geod. 133/9 oraz 133/12. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00081549/0. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości: 50.000,00 zł.

Wadium: 5.000,00 zł.

Opis lokalu:

Lokal mieszkalny nr 3 znajduje się na I piętrze i składa się z :

1. pokój 1 – 24,95 m2

2. pokój 2 – 13,05 m2

3. kuchnia – 9,04 m2

4. przedpokój – 1,97 m2

5. łazienka z WC – 3,70 m2

razem powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego: 52,71 m2

Do lokalu przynależy pom. strychowe o pow. 10,39 m2 i komórka gospodarcza na podwórzu o pow. 7,69m2.

Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie piecowe na opał stały. Współwłasność w częściach wspólnych budynku oraz udział w prawie własności działki gruntu nr 133/9 oraz 133/12 obręb Gostków wynosi 125/1000 = 12,5 %.

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar zabudowy wiejskiej wielofunkcyjnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 22.07.2021 r. o godz. 9.00 w sali nr 216  Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach, ul. Główna 132.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium  w wysokości 10% ceny wywoławczej, na konto Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach: BGŻ O/Wałbrzych 32203000451110000000877670 najpóźniej do dnia 16.07.2021 r. Za datę wpływu wadium uznaje się datę jego wpływu na konto Urzędu Gminy.

Kupujący nieruchomość ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej.

Istnieje możliwość okazania  granic działki za dodatkową odpłatnością.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz  przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach w pokoju nr 227  lub pod numerem telefonu (074) 84-52-163, (074) 84-52-718, (074) 84-52-719.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Stare Bogaczowice zastrzega sobie prawo odwołania  przetargu.  

Ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice, na tablicy ogłoszeń w Gostkowie, na stronie internetowej urzędu (www.starebogaczowice.ug.gov.pl) oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl/) w dniach od 11.06.2021 r. do 22.07.2021 r.

REKLAMA

Click Here