https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Praca dla przewodnika

Praca dla przewodnika

Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu przy ul. Kościuszki 2, 58 – 320 Walim, ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Przewodnik po Sztolniach Walimskich.

Umiejętności zawodowe:

mile widziana znajomość języków obcych, w szczególności: angielski, niemiecki, czeski,

zainteresowanie historią regionu (ze szczególnym uwzględnieniem Sztolnii Walimskich oraz całego projektu RIESE),

dobra dykcja,

dyspozycyjność.

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

oprowadzanie turystów odwiedzających Sztolnie Walimskie,

udzielanie fachowej i aktualnej informacji o obiekcie oraz regionie,

sprawowanie opieki nad turystami w zakresie wynikającym z umowy,

Warunki zatrudnienia na stanowisku:

praca na umowę zlecenie

praca w okresie sezonowym

Wymagane dokumenty;

list motywacyjny,

życiorys – curriculum vitae,

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)

oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

Ofert należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do 21 czerwca 2021

na adres: Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, ul. Kościuszki 2, 58 – 320 Walim

REKLAMA

Click Here