https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Dofinansują centra aktywności gospodarczej

Dofinansują centra aktywności gospodarczej

– Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę, która doprowadzi do ożywienia gospodarczego dwie gminy z południa Dolnego Śląska. Wsparcie otrzymają Czarny Bór oraz Głuszyca – mówi Grzegorz Macko, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i Wicemarszałek Dolnego Śląska.

– Dzięki środkom otrzymanym z Regionalnego Programu Operacyjnego w Gminie Czarny Bór rozpocznie się Budowa Centrum Aktywności Gospodarczej. Dofinansowanie wynosi 4 570 672,68 zł. Projekt przewiduje wykonanie robót budowlanych, robót wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, a także sieci światłowodowej. Podobna inwestycja, pod nazwą Budowa Centrum Aktywności Gospodarczej powstanie również w Głuszycy. W tym przypadku dofinansowanie wynosi 1 634 452,17 zł. Na powierzchni 2 hektarów, przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej, powstanie droga wewnętrzna ze zjazdami z drogi powiatowej, chodniki oraz miejsca postojowe. Powstanie również kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków, a także sieć wodociągowa. Celem tych projektów jest pozyskanie inwestorów zainteresowanych prowadzeniem działalności na terenie gmin. Dzięki dobremu zagospodarowaniu terenu wraz z niezbędna infrastrukturą zadanie to będzie dużo łatwiejsze – wyjaśnia Grzegorz Macko.

(RED)

REKLAMA

Click Here