https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zmiany na drogach

Zmiany na drogach

Budowa obwodnicy Wałbrzycha, wraz z postępem prac na kolejnych odcinkach, powoduje konieczność zmian w ruchu drogowym. Kolejne zostały wprowadzone 7 czerwca.

– Tego dnia zmianie uległa organizacja ruchu na ulicy Żeromskiego w Wałbrzychu, polegająca na zamknięciu starej jezdni ulicy Żeromskiego od strony wschodniej i poprowadzeniu ruchu pojazdów po nowej drodze, stanowiącej dojazd do obwodnicy. W miejscu włączenia istniejącej ulicy Żeromskiego dalej odbywa się ruch wahadłowy, sterowany sygnalizacją świetlną. Również 07.06.2021 r. wprowadzona została zmiana organizacji ruchu na ul. Łączyńskiego w Szczawnie – Zdroju, na odcinku od ronda w kierunku Szczawna-Zdroju. Zmiana polega na przekierowaniu ruchu pojazdów na prawą jezdnię wlotu ulicy Łączyńskiego. Zmiana umożliwi wykonanie warstw bitumicznych lewej jezdni wlotu ulicy Łączyńskiego. Wprowadzona zmiana nie będzie miała wpływu na obecny ruch pieszych w tym rejonie – informuje kierownictwo budowy obwodnicy Wałbrzycha.

Zakończenie budowy planowane było na sierpień bieżącego roku, ale z postępu prac wynika, że oddanie do użytku całej trasy opóźni się minimum o pół roku.

Na poziomie 80 procent są zawansowane prace na odcinku A I sekcji o długość 0,8 km, które obejmują: przebudowę drogi wojewódzkiej DW 376 (ul. Łączyńskiego – Szczawieńska), przebudowę drogi powiatowej DP 3404D (ul. Długa) z przebudową skrzyżowania, budowę estakady nad skrzyżowaniem ul. Gałczyńskiego i Wyszyńskiego, przebudowę drogi powiatowej DP 3405D (ul. Wyszyńskiego) oraz przebudowę dróg gminnych i lokalnych (ul. Topolowa, Chopina ,Gałczyńskiego).

Na poziomie 95 proc. realizacji są prace na odcinku B pierwszej sekcji o długość 3,05 km. Na tym fragmencie trwa: budowa nowego odcinka drogi krajowej DK 35, budowa nowych odcinków dróg gminnych (ul. Kusocińskiego), a także budowa dwóch kładek dla pieszych (na wysokości Szpitala im. dra A. Sokołowskiego i ul. Kurpiowskiej).

W sekcji 2 na odcinku A, który ma długość 1,05 km, zaawansowanie prac sięga 86 procent. Na tym odcinku prace obejmują: budowę węzła Żeromskiego, budowę wiaduktu nad ul. Żeromskiego, budowę przejścia podziemnego dla pieszych przy ul. Świętej Kingi, budowę nowego odcinka drogi powiatowej DP 3407D (od ul. Żeromskiego w kierunku Szczawno – Zdrój), budowę nowych odcinków dróg gminnych (droga dojazdowa D1) oraz przebudowę dróg gminnych i lokalnych (ul. Żeromskiego).

Najmniejsze zaawansowanie prac, sięgające 48 proc., jest na odcinku B drugiej sekcji, który ma długość 1,11 km. W tej części prowadzona jest: budowa węzła Reja, budowa wiaduktu nad linią kolejową, przebudowa istniejącego odcinka drogi krajowej DK35 (ul. Kolejowa), przebudowa drogi powiatowej DP 3403D (ul. Chrobrego), przebudowa drogi powiatowej DP 3402D (ul. Wysockiego) i skrzyżowania oraz przebudowa dróg gminnych i lokalnych (ul. Starachowicka, Reja, Mazowiecka, Browarna, Konopnickiej).

(RED, fot. Budimex)

REKLAMA

Click Here