https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Przyjmują wnioski na dofinansowanie wymiany pieców

Przyjmują wnioski na dofinansowanie wymiany pieców

Trwa nabór wniosków na dofinansowanie wymiany pieców, prowadzony w ramach projektu grantowego realizowanego przez Gminę Czarny Bór we współpracy z ościennymi samorządami.

– W pierwszym dniu naboru mieszkańcy Gminy Czarny Bór złożyli 60 wniosków. Według informacji, które otrzymaliśmy od firmy prowadzącej projekt, w czerwcu i lipcu odbędą się audyty u mieszkańców, a we wrześniu zostanie opublikowana lista rankingowa – mówi wójt gminy Adam Górecki. – Beneficjenci mogą otrzymać wsparcie w kwocie maksymelnie 35 000,00 zł, to jest 70 procent wartości zadania. Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej.

Punkt obsługi uruchomiony w siedzibie Biblioteka + Centrum Kultury w Czarnym Borze będzie działał do piątku (28.05.2021 r.) w godz. 9.00-14.30 (wejście od strony szkolnego placu zabaw).

(JJ)

REKLAMA

Click Here