https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Utrudnienia na ulicy Szybowej

Utrudnienia na ulicy Szybowej

Ruszyły prace przygotowawcze do przebudowy ulicy Szybowej w Boguszowie-Gorcach.

Obecne utrudnienia na ulicy Szybowej są spowodowane prowadzonymi pracami wyprzedzającymi przebudowy sieci gazowniczej, które realizuje PGNiG. Obejmują one odcinek od skrzyżowania z ulicą Dworcową do skrzyżowania z ulicą 1 Maja. Prace mają na celu wymianę infrastruktury sieciowej i poprzedzają przebudowę ulicy polegającą na zmianie szerokości pasa drogowego, utwardzeniu zjazdów oraz przebudowie chodnika i kanalizacji. Realizacja zadania jest możliwa dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które pokryje połowę szacowanych kosztów przebudowy.

(JCF)

REKLAMA

Click Here