https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Uwaga kierowcy! Nadchodzą duże zmiany w ruchu drogowym

Prawo w pigułce:

Uwaga kierowcy! Nadchodzą duże zmiany w ruchu drogowym.

Od 1 czerwca 2021 r. wchodzi w życie nowelizacja przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. Najważniejszą zmianą, chyba najbardziej krytykowaną przez kierowców, jest zmiana pierwszeństwa przy przejściach dla pieszych. Z przepisów ogólnych wynika, żekierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia musi zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Kierowca powinien także zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić pieszego na niebezpieczeństwo. Nowe przepisy nakładają na kierowców obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, który dopiero będzie wchodził na przejście. Następuje więc rozszerzenie obowiązku udzielenia pierwszeństwa i obejmie ono pieszego wchodzącego dopiero na przejście dla pieszych. Pierwszeństwo dla pieszego nie dotyczy jednak tramwajów.

Również dotychczasowy obowiązek zachowania przez pieszego szczególnej ostrożności podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko zostaje rozszerzony na pieszego dopiero wchodzącego na jezdnię lub torowisko. Szczególna ostrożność polega na zobowiązaniu pieszego do zwiększenia uwagi i dostosowaniu zachowania do sytuacji i zmieniających się na drodze warunków, w sposób umożliwiający odpowiednią do sytuacji reakcję.

Aby dodatkowo „zmotywować” pieszych do zachowania szczególnej ostrożności, wprowadzony zostaje zakazkorzystania przez pieszych z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych. Innymi słowy: zabronione jest korzystanie ze wskazanych wyżej urządzeń w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

Kolejna zmiana dotyczy ujednolicenia prędkości dopuszczalnej w terenie zabudowanym. Aktualnie w godzinach od 23.00 do 5.00 rano, dopuszczalna w terenie zabudowanym prędkość wynosi 60 km/h. Od 1 czerwca 2021 r. nie będzie rozróżnienia miedzy dniem i nocą, a dopuszczalna prędkość w terenie zabudowanym będzie wynosiła 50 km/h.

Karaniu podlegać będzie również tzw. „jazda na zderzaku”.Nowelizacja wprowadza bowiem dodatkowo obowiązek zachowania odpowiedniej odległości od pojazdu poprzedzającego na autostradach i drogach ekspresowych. Kierujący, jadąc tymi drogami, będzie obowiązany zachować minimalny odstęp od pojazdu poprzedzającego, liczony w metrach, nie mniejszy niż połowa prędkości pojazdu, z jaką się porusza, liczna w km/h. Przykładowo, przy prędkości 100 km/h odstęp będzie musiał wynosić nie mniej niż 50 m, a przy 140 km/h nie mniej niż 70 m. Obowiązku zachowania minimalnego odstępu nie będzie się stosować jedynie podczas manewru wyprzedzania.

Marcin Czwakiel

Kancelaria Adwokatów Czwakiel i Wspólnicy

REKLAMA

Click Here