https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Pozbądź się gratów

Pozbądź się gratów

Do 14 maja br. trwa „Akcja Rupieć” prowadzona przez Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach przy współpracy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „ Sanikom” sp. z o.o. Jest to zbiórka w formie „wystawki” odpadów wielkogabarytowych, z wyłączeniem odpadów typu papa, eternit, styropian, opony rolnicze i opony pojazdów ciężarowych.

 – Prosimy o stosowanie się do zaleceń dotyczących rodzajów odpadów wielkogabarytowych wystawianych w ramach „Akcji Rupieć”. Harmonogramu odbioru odpadów jest na www.boguszow-gorce.pl oraz na profilu FB Gmina Miasto Boguszów-Gorce – podkreślają organizatorzy akcji.

(JCF)

REKLAMA

Click Here