https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Kolejny akt oskarżenia przeciwko byłemu burmistrzowi Boguszowa – Gorc

Kolejny akt oskarżenia przeciwko byłemu burmistrzowi Boguszowa – Gorc

– Pod koniec marca bieżącego roku do Sądu Rejonowego w Świdnicy został skierowany akt oskarżenia przeciwko byłemu burmistrzowi Boguszowa – Gorc Jackowi C. w sprawie o przekroczenie uprawnień – powiedział Tygodnikowi DB 2010 prokurator Tomasz Orepuk, Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

Przypomnijmy: 14 kwietnia 2020 r. przebywający w areszcie Jacek C. podjął decyzję o odwołaniu Sebastiana Drapały z funkcji Zastępcy Burmistrza Boguszowa – Gorc, a w jego miejsce powołał Agnieszkę Walkosz-Berda, która wcześniej była prezesem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Boguszowie-Gorcach (przed Wielkanocą odwołała ją rada nadzorcza spółki na wniosek wiceburmistrza Sebastiana Drapały). Ale już 17 kwietnia 2020 r. Agnieszka Walkosz-Berda zrezygnowała z funkcji wiceburmistrza. Po tym jak doszło do zmian na stanowisku zastępcy burmistrza miasta, pojawiły się także informacje o rzekomej zbiórce na kaucję dla Jacka C. przez osoby związane z powołaną przez niego wiceburmistrz.

– Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie, złożone przez byłego wiceburmistrza, o możliwości popełnienia przestępstwa. Zostało w tej sprawie wszczęte śledztwo, a zebrany w jego toku materiał pozwolił na postawienie Jackowi C. nowego zarzutu: przekroczenia uprawnień w celu uzyskania korzyści majątkowej. Ma to związek z wydaniem przez niego – jako tymczasowo aresztowanego burmistrza – trzech zarządzeń: w sprawie odwołania zastępcy burmistrza, powołania nowego zastępcy burmistrza oraz nadania mu upoważnienia w sprawie wyrażania woli w imieniu Gminy Boguszów – Gorce. Jacek C. został przesłuchany na okoliczność postawienia mu tego zarzutu, ale nie przyznał się do winy, złożył jednak wyjaśnienia, które będziemy weryfikowali w toku dalszego postępowania. Złożony został wniosek o tymczasowe aresztowanie Jacka C., choć ten przebywa już w areszcie w innej sprawie, ale sąd się nie zgodził na użycie tego środka zapobiegawczego. Zostanie złożone w tej sprawie zażalenie na decyzję sądu, ale – niezależnie od tego – w trybie administracyjnym wystąpiliśmy do wojewody o unieważnienie zarządzeń podjętych przez Jacka C. Sprawa jest rozwojowa, ale na tym etapie – ze względu na dobro śledztwa – nie mogę udzielić więcej informacji – wyjaśniał wtedy okoliczności sprawy prokurator Tomasz Orepuk. Finałem działań śledczych jest akt oskarżenia skierowany w tej sprawie do Sądu Rejonowego w Świdnicy.

Z kolei 20 kwietnia 2020 roku Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa, rozstrzygnięciem nadzorczym, unieważnił decyzje podjęte 14 kwietnia 2020 r. przez przebywającego w areszcie Jacka C.

(RED)

REKLAMA

Click Here