https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Najlepsi uczniowie dostali stypendia

Najlepsi uczniowie dostali stypendia

– Z wielką przyjemnością uhonorowałem stypendiami burmistrza Mieroszowa za wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 2020/2021, osiemnaścioro najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych naszej gminy – mówi Andrzej Lipiński, burmistrz Mieroszowa.

– Składam serdeczne gratulacje wszystkim naszym stypendystom, którzy dzięki swojej pracowitości i systematyczności rokrocznie osiągają doskonałe wyniki w nauce. Na szczególną uwagę zasługują dokonania Ani Gajewskiej, która po raz kolejny zachwyca swoimi osiągnięciami – tym razem Ania uzyskała średnią ocen – 5,93! Serdeczne podziękowania i gratulacje składam również rodzicom i nauczycielom stypendystów oraz dyrektorom naszych szkół. Dzięki zaangażowaniu, wyrozumiałości i współpracy, stworzyliście Państwo młodym ludziom doskonałe warunki do rozwijania pasji, talentów i uzdolnień. Państwa praca zaowocowała i przyniosła piękne wyniki – podkreśla Andrzej Lipiński,

Wyróżnienia, które burmistrz wręczył wspólnie ze swoim zastępcą Mariuszem Pawlakiem oraz Violettą Kopką – Przewodniczącą Rady Miejskiej Mieroszowa, trafiły do uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie: Marii Bochenek, Martyny Korejwo, Wiktorii Stefaniak, Wiktora Szwarczyńskiego, Jagody Jachimczak, Justyny Michalik, Kacpra Wereszczyńskiego, Bartosza Krzesińskiego, Dominiki Folc, Julii Walus, Weroniki Przewłockiej, Anny Natalii Gajewskiej; uczennic Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalowej: Marianny Kłysz, Wiktorii Wacław, Alicji Szwarczyńskiej, Michaliny Kamińskiej i Wiktorii Rumińska oraz oraz Kingi Józefiny Filii – uczennicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. J. Korczaka w Sokołowsku.

(RED)

REKLAMA

Click Here