https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Koperty życia dla samotnych seniorów

Koperty życia dla samotnych seniorów

Na początku maja do samotnych seniorów z Boguszowa-Gorc trafią koperty życia. Akcja skierowana jest do osób starszych, samotnych i przewlekle chorych. Polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym nr pesel. Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce oznakowanej charakterystycznym magnesem lub naklejką.

Jak wypełnić kartę informacyjną do koperty życia?

Ważne, aby znaleźć czas i poświęć możliwie dużo uwagi na prawidłowe wypełnienie karty informacyjnej. Pamiętaj, od tego może zależeć Twoje życie !

– w rubryce „grupa krwi” gdy nie ma pewności należy wpisać (XXX),

– w rubryce „jestem uczulony(a) na” gdy nie ma uczuleń należy wpisać (NIE STWIERDZONO),

– w rubryce „Przyjmuję leki”, „Ile razy dziennie” należy wpisać odpowiednio (1 RANO) – (1 WIECZOREM) – (2x) – (3x) – (co 6 godz),

– sugerujemy włożenie do koperty ksero dowodu osobistego w celu prawidłowej identyfikacji koperty z jej właścicielem,

– poproś lekarza prowadzącego by potwierdził medyczne dane zawarte w karcie podpisem i pieczątką,

– można do koperty dołączyć kartę informacyjną z pobytu w szpitalu lub inne istotne dokumenty dotyczące zdrowia  np: wyniki ostatnich badań.

Koperta Życia jest przeznaczona wyłącznie dla służb medycznych i ratowniczych w przypadku zaistnienia krytycznej sytuacji w celu ratowania życia i zdrowia. Koperta pozwala ratownikom medycznym na szybkie rozeznanie, na co cierpi pacjent, jakie leki przyjmuje, co może mu zagrażać. Koperta Życia w czasie pandemii jest jeszcze ważniejsza i powinny ją przygotować wszystkie osoby samotne, które chorują przewlekle i na co dzień zażywają leki.

Pod żadnym względem nie wolno udostępniać kopert i danych w nich zawartych osobom postronnym!

(JCF)

REKLAMA

Click Here