https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wyremontują zamkowy mur

Wyremontują zamkowy mur

Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim dostał dofinansowanie od Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

– Pieniądze zostaną przeznaczone na naprawę muru obwodowego zamku górnego. Będzie to kolejny etap prac ratujących sędziwe mury warowni wzniesionej przez księcia Bolka I – mówi Wioletta Sowa, dyrektor Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu.

(RED)

REKLAMA

Click Here