https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Profilaktyka w gminie

Profilaktyka w gminie

Gmina Mieroszów, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, w ramach koalicji samorządowej na rzecz profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego, przystąpiła do programu profilaktyki raka jelita grubego.

Program realizowany jest przez Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, oparty na szybkich testach, dzięki którym możliwe jest ilościowe oznaczenie krwi utajonej w kale, niewidocznej gołym okiem.

– Dla naszej gminy zostało przekazanych 100 próbek. W programie badań przesiewowych mogą wziąć udział: osoby w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego; osoby w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego; osoby w wieku 25-49 lat ze stwierdzoną mutacją genetyczną. Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie, w koordynacji z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Tellmed s.c. przy ul. Mickiewicza 1 w Mieroszowie, zorganizował w przychodni punkt wydawania testów na krew utajoną. Do punktu można się zgłaszać w każdą środę od godziny 8.00 do 12.00. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Tellmed s.c. przy ul. Mickiewicza 1 w Mieroszowie – tel. 74 845 83 53, Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie – tel. 74 845 82 62 – informują organizatorzy akcji.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA