https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Graty z chaty

Graty z chaty

W Gminie Głuszyca zbiórka przeprowadzona zostanie w formie wystawki i dotyczyć będzie odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych – meble, dywany, opony samochodów osobowych (od osób fizycznych), sprzęt RTV i AGD (kompletny), ceramika sanitarna itp. Gruz, papy, żużel, odpady z budów nie będą odbierane. Odpady należy wystawić na 1 dzień przed planowaną zbiórką: 16 kwietnia – Kolce, Sierpnica i Głuszyca Górna. Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej proszeni są o wystawienie odpadów przed posesjami, a zabudowy wielorodzinnej – przy pojemnikach na odpady.

(MC)

REKLAMA

Click Here