https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zbierają zielone

Zbierają zielone

W Gminie Głuszyca zostaną przeprowadzone zbiórki odpadów zielonych. Najbliższa zbiórka zaplanowana jest na 10 kwietnia. Odpady zielone są to odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych (liście, trawa). Odpady będą odbierane wyłącznie w oznaczonych workach. Adres odbioru odpadów należy wcześniej zgłosić telefonicznie pod numerem 74 88 66 753. Osobom, które zadeklarowały korzystanie z kompostownika w deklaracji, nie przysługują worki na odpady oraz odbiór w ramach akcji.

(MC)

REKLAMA