https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Paczki dla seniorów

Paczki dla seniorów

Dzięki współpracy właścicieli i pracowników sklepu Dino w Mieroszowie oraz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie zorganizowana została świąteczna zbiórka żywności dla osób najbardziej potrzebujących takiego wsparcia.

– OPS Mieroszów przekazał paczki żywnościowe 17 najbardziej potrzebującym pomocy seniorom z naszej gminy. Oprócz produktów żywnościowych, w paczkach były również środki ochrony osobistej. Dziękujemy za współpracę kierownictwu sklepu Dino w Mieroszowie – podkreślają burmistrz Mieroszowa Andrzej Lipiński oraz dyrektor i pracownicy OPS w Mieroszowie.

(RED)

REKLAMA

Click Here