https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Mieszkańcy zadecydują

Mieszkańcy zadecydują

8 kwietnia zakończy się głosowanie na najlepsze projekty zgłoszone do realizacji w ramach Funduszu Toyoty – „Dobre pomysły zmieniają nasz świat” w 2021 roku.

Przypomnijmy: mieszkańcy mogą zagłosować na wybrane przez siebie projekty z aglomeracji wałbrzyskiej, zgłoszone przez lokalne organizacje non-profit. Każdy oddany głos oznacza jeden punkt przyznany danemu projektowi.

W pierwszym etapie wnioski były oceniane na postawie kryteriów takich jak: współpraca z innymi partnerami, liczba pracowników Toyoty zaangażowanych w projekt oraz promocja. Następnie komisja złożona z przedstawicieli partnerów funduszu czyli: Toyoty, Fundacji Edukacji Europejskiej, Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu przyznała punkty poszczególnym projektom na postawie: zbieżności projektu z priorytetami Toyoty (ekologia, mobilność, edukacji techniczna, sport i bezpieczeństwo na drogach), zaspokajanie potrzeb i rozwiązywanie problemów lokalnej społeczności oraz kreatywności projektu. Teraz na najlepsze projekty mogą głosować mieszkańcy. Głosowanie prowadzone jest na dedykowanej stronie www.FunduszToyoty.pl, na której można też zapoznać się z koncepcjami zagospodarowania przestrzeni dla poszczególnych projektów. Koncepcje zostały przygotowane przez uczniów i nauczycieli architektury krajobrazu Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu w oparciu o materiały przekazane przez organizacje non-profit biorące udział w konkursie grantowym. Pomimo trwającej pandemii oraz zdalnego nauczania, praca uczniów i nauczycieli trwała od grudnia. Na podstawie punktacji ze wszystkich etapów konkursu ogłoszonych zostanie 5 projektów z aglomeracji wałbrzyskiej, które otrzymają granty z Funduszu Toyoty, do 20 tysięcy złotych każdy. Ich realizacja planowana jest pomiędzy kwietniem a październikiem br.

Projekty z Aglomeracji Wałbrzyskiej

1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. B. Malinowskiego, Boguszów Gorce

– projekt „Bezpieczna droga do szkoły i terenu obiektu OSiR”

– 175 punktów

2. Muzeum Wsi Sudeckiej i Techniki Mikroskopowej, Głuszyca

– projekt „Plenerowe eksperymentarium wodne”

– 165 punktów

3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Głuszycy

– projekt „Bezpieczne przejście dla pieszych”

– 160 punktów

4. Fundacja Z INNEJ BAJKI, Świdnica

– projekt „Budowa Edukacyjnego Placu Zabaw na terenie istniejącego placu przy u. Polna Droga”

– 155 punktów

5. OPS Mieroszów

– projekt „Polana pod Czerwoną Skałą”

– 155 punktów

6. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15, Wałbrzych

– projekt „Miasteczko rowerowe”

– 140 punktów

7. Miejska Szkoła Podstawowa, Szczawno Zdrój

– projekt „Nasze rady na odpady”

– 140 punktów

(RED)

REKLAMA

Click Here