https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Nowego burmistrza wybiorą 9 maja

Nowego burmistrza wybiorą 9 maja

31 marca 2021 r. ukazało się rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów, na mocy którego przedterminowe wybory burmistrza Boguszowa – Gorc odbędą się 9 maja 2021 r.

To kolejne rozporządzenie w sprawie wyborów w Boguszowie – Gorcach. Najpierw 28 grudnia 2020 r. ukazał się projekt rozporządzenia z którego wynikało, że głosowanie miało się odbyć w 7 marca 2021 r., ale już 19 stycznia 2021 r. opublikowany został nowy projekt rozporządzenia, zmieniający wcześniejsze rozporządzenie, na mocy którego termin wyborów został przesunięty z 7 marca na 11 kwietnia 2021 r. Zmiana terminu wyborów podyktowana była sytuacją epidemiczną, która jest niekorzystna i dynamicznie zmienna. Choć ogłoszone ostatnio przez rząd ograniczenia, wywołane dużym wzrostem zakażeń koronawirusem, mają obowiązywać do 9 kwietnia 2021 r. to jednak wybory  – właśnie z powodu szalejącej pandemii – znów zostały przełożone. Tym razem, według rozporządzenia, opublikowanego 31 marca 2021 r., mieszkańcy Boguszowa – Gorc mają wybrać nowego włodarza 9 maja 2021 r.

Nowy termin głosowania oznacza także zmianę innych terminów związanych z tą elekcją:

do 30 kwietnia 2021 r. – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat;

do 4 maja 2021 r. – składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze miasta,

– zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;

7 maja 2021 r. o godz. 24.00 – zakończenie kampanii wyborczej;

8 maja 2021 r. – przekazanie spisów wyborców przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych;

9 maja 2021 r. w godz. 7.00–21.00 – głosowanie.

(RED)

REKLAMA