https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Miliony na inwestycje w Mieroszowie i Sokołowsku

Gmina Mieroszów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych realizuje wiele inwestycji: wykonanie nowej nawierzchni drogi gminnej nr 116 283D – ul. Dolna oraz fragmentu drogi gminnej nr 116 298D – ul. Przejazd w Mieroszowie; wykonanie nowych elementów mostu w Sokołowsku na terenie dz. ewid. 112; utworzenie Klubu Dziecięcego Akademia Misiowa w Mieroszowie; modernizacja sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Przejazd w Mieroszowie; wykonanie trybun na stadionie przy ul. Sportowej w Mieroszowie; modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Niepodległości 24a w Mieroszowie oraz Golińsk 20; modernizacja chodników przy ul. Kościelnej, Parkowej oraz pl. Niepodległości; budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieroszowie; zagospodarowanie terenów przy ul. Kopernika, ul. Kościelnej oraz ul. Żeromskiego w Mieroszowie.

– Z kolei 2 057 682,97 zł przeznaczymy na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sokołowsku. Z tej puli zrealizujemy: zagospodarowanie przestrzeni miedzy ul Parkową a Szkolną; budowę dwóch parkingów przy ul. Głównej oraz przy pętli autobusowej, modernizację ul Szkolnej przez wykonanie ciągu pieszo-jezdnego obejmującego nową nawierzchnię i oświetlenie; wykonanie miejsc postojowych przy ul Unisławskiej – wylicza burmistrz Mieroszowa Andrzej Lipiński.

(RED)

REKLAMA

Click Here