https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Odwołane spotkania

Odwołane spotkania

Gmina Stare Bogaczowice odwołała spotkania konsultacyjne w sprawie wymiany nieekologicznych kotłów węglowych.

– W związku z pandemią i związanymi z nią obostrzeniami sanitarnymi oraz negatywną opinią Państwowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wałbrzychu w sprawie organizowania spotkań z mieszkańcami Gminy Stare Bogaczowice, zostaliśmy zmuszeni do ich odwołania. Wszyscy mieszkańcy zainteresowani dofinansowaniem kosztów wymiany ogrzewania zostaną poinformowania w osobnej informacji o toku postępowania przy naborze wniosków – mówi Mirosław Lech, wójt Gminy Stare Bogaczowice.

(RED)

REKLAMA

Click Here