https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Ważne zmiany dla emerytów i rencistów

Ważne zmiany dla emerytów i rencistów

– Od tego roku emeryci i renciści z nadpłatą podatku inaczej rozliczają PIT – informuje Małgorzata Łękawska, Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu.

Jeśli w tym roku emeryt lub rencista zamiast PIT-40A otrzymał PIT-11A, to może złożyć samodzielnie zeznanie roczne PIT, jeśli chce skorzystać z ulg i odliczeń lub przekazać 1% podatku innej organizacji, niż wskazanej w ubiegłym roku. Może także nie robić nic, wtedy urząd skarbowy zaakceptuje zeznanie PIT-37 przygotowane w usłudze Twój e-PIT. W tym przypadku 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) będzie w tym roku automatycznie przekazany organizacji, która została wybrana w ubiegłym roku.

– Jeśli w ubiegłym roku emeryt lub rencista nie wskazał organizacji, a w tym roku chciałby to zrobić lub zmienić swój ubiegłoroczny wybór i otrzymał PIT-11A – musi wypełnić i wysłać do urzędu skarbowego zeznanie roczne albo wskazać organizację w zeznaniu udostępnionym w usłudze Twój e-PIT. Uwaga: nie należy składać PIT-OP. Jeśli natomiast emeryt lub rencista otrzymał PIT-40A to wówczas może skorzystać z formularza PIT-OP – wyjaśnia Małgorzata Łękawska.

Zwrot nadpłaty podatku zostanie dokonany do 45 dni, jeśli zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane w usłudze Twój e-PIT albo zostanie złożone drogą elektroniczną. Natomiast w przypadku zeznań składanych papierowo zwrot nastąpi do 3 miesięcy. Termin zwrotu nadpłaty liczy się od dnia złożenia zeznania. W przypadku zeznania automatycznie zaakceptowanego przez urząd w usłudze Twój e-PIT termin 45 dni liczy się od 30 kwietnia. Warto zgłosić swój rachunek bankowy do urzędu skarbowego, żeby szybko i bezpiecznie otrzymać zwrot nadpłaty. Możesz to zrobić w składanym zeznaniu PIT, w usłudze Twój e-PIT lub na formularzu ZAP-3 (możesz go wrzucić do urny przed urzędem skarbowym lub wysłać pocztą). Jeżeli rachunek był zgłoszony wcześniej do urzędu i jest aktualny, nie trzeba nic robić.

– Jeśli, tak jak do tej pory, podatnik otrzymał od organu rentowego PIT-40A, nie musi rozliczać PIT, o ile nie osiągnął w ubiegłym roku przychodów z innych źródeł i nie korzysta z ulg i odliczeń. W przeciwnym wypadku powinien do 30 kwietnia złożyć odpowiednie zeznanie roczne. Jeśli podatnik potrzebuje pomocy specjalisty, może zadzwonić do urzędu skarbowego lub umówić wizytę w urzędzie skarbowym na podatki.gov.pl – dodaje Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu.

(RED)

REKLAMA

Click Here