https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Dostali dofinansowanie

Dostali dofinansowanie

W ramach realizacji projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” z naboru prowadzonego w Gminie Walim przyznano 14 grantów na łączną kwotę 230 159,49 zł. Liczba złożonych wniosków – 31, wnioskowana kwota dofinansowania – 500 436,98 zł, liczba wniosków odrzuconych – 8. W sytuacji wystąpienia oszczędności w projekcie bądź zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania na realizację grantów przez instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, będą podpisywane umowy z kolejnymi wnioskodawcami zgodnie z listą rankingową. Kwota przeznaczona na granty w naborze (alokacja) dla Gminy Walim wynosi 253 300 zł.

(AM)

REKLAMA

Click Here