https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Dopłacą do wymiany ogrzewania

Dopłacą do wymiany ogrzewania

Mieszkańcy gmin: Czarny Bór, miejskiej i wiejskiej Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Szczawno-Zdrój będą mogli ubiegać się o dofinansowanie kosztów wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych. W wysokości dopłaty może wynieść nawet 70 procent wartości inwestycji.

Gmina Stare Bogaczowice jest liderem projektu „Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój”, który został dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Poddziałanie: 3.3.4 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW” (typ 3.3 e: Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej) – granty.

– Dobiegają końca ustalenia dotyczące realizacji projektu z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej. Projekt dedykowany jest osobom fizycznym zamieszkującym obszar objętym projektem i będącymi jednocześnie: właścicielami budynków jednorodzinnych, właścicielami mieszkań w budynkach wielorodzinnych oraz najemcami mieszkań w budynkach wielorodzinnych (posiadającymi tytuł do lokalu mieszkalnego). Dofinansowaniu będzie podlegał: demontaż starego źródła ciepła i instalację kotła spalającego paliwa gazowe; demontaż starego źródła ciepła i instalację kotła spalającego biomasę (np. kocioł na pellety); demontaż starego źródła ciepła i instalację źródła ciepła opartego o odnawialne źródła energii (np. pompa ciepła, mikroinstalacja fotowoltaiczna); demontaż starego źródła ciepła i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na potrzeby ciepłej wody użytkowej i potrzeby produkcji energii elektrycznej. Dofinansowanie będzie obejmowało także: zakup i instalację systemu zarządzania energią (np. termostaty, czujniki temperatury); modernizację instalacji grzewczej umożliwiającą dostęp do obsługi urządzeń przez osoby niepełnosprawne – wyjaśnia Mirosław Lech, wójt Gminy Stare Bogaczowice.

Dofinansowaniem objęta będzie inwestycja w kwocie do 70% kosztów kwalifikowalnych, przy czym limit kwotowy wynosi odpowiednio: 6440 zł dla instalacji gazowych; 10 150 zł dla instalacji spalających biomasę; 15 050 zł dla instalacji z OZE (pompa ciepła); 16 800 zł dla instalacji z OZE (pompa ciepła + fotowoltaika). Warunkiem wstępnym realizacji inwestycji będzie przeprowadzenie właściwej oceny potrzeb i metod osiągnięcia oszczędności energii i redukcji emisji w sposób opłacalny, w oparciu o uproszczony audyt energetyczny lub audyt energetyczny według metodologii wskazanej przez instytucję organizującą konkurs. Zaplanowane zostały spotkania informacyjne dotyczące realizacji projektu grantowego dla mieszkańców Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój w następujących terminach:

– Szczawno-Zdrój: 24.03.2021 r. (godz. 16:00) oraz 07.04.2021 r. (godz. 18:30)

– Czarny Bór: 24.03.2021 r. (godz. 18:30) oraz 07.04.2021 r. (godz. 16:00)

– Gmina Miejska Kamienna Góra: 25.03.2021 r. (godz. 16:00) oraz 08.04.2021 r. (godz. 18:30)

– Gmina Kamienna Góra: 25.03.2021 r. (godz. 18:30) oraz 08.04.2021 r. (godz. 16:00)

– Stare Bogaczowice: 29.03.2021 r. (godz. 18:30) oraz 01.04.2021 r. (godz. 16:00)

– Terminy naboru składania wniosków o udzielenie grantu w poszczególnych gminach planowane są w kwietniu i maju 2021 r. Szczegółowe daty zostaną podane w ogłoszeniu o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego – dodaje Mirosław Lech.

(RED)

REKLAMA

Click Here