https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Spojrzenie przedsiebiorcy

Spojrzenie przedsiebiorcy

W 2013 roku na łamach Tygodnika DB 2010 napisałam artykuł pod tytułem ,,Dzień z życia przedsiębiorcy”. Zdaję sobie sprawę, że nie każdy go przeczytał, ale z całą pewnością te osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą, przeżywały lub nadal przeżywają ,,ten swój dzień” w firmie, w taki właśnie lub w podobny sposób. Dziś postanowiłam wrócić do tego artykułu. Nie tylko po to, aby znów ponarzekać, że nam – przedsiębiorcom często ciężko jest sprostać wymogom jakie państwo przed nami stawia, ale również dlatego, że przez te 7 lat wiele się zmieniło – na dobre.

Po pierwsze: podejście urzędnika do przedsiębiorcy i przedsiębiorcy do urzędnika. Jak to kiedyś ktoś mądrze powiedział: bo do tanga trzeba dwojga… Zarówno biznes jak i administracja muszą być w stosunku do siebie kompatybilne. Przede wszystkim chyba dotarło do nas wreszcie to, że łączy nas wspólnota celów, która w efekcie musi się przekładać na komfort życia obywateli w państwie. Nie da się tego zrobić w poczuciu nieufności jednej strony do drugiej. Na własnym przykładzie mogę śmiało powiedzieć, że te relacje są o wiele lepsze.

Przejdę teraz do drugiej kwestii, równie ważnej i w pewien sposób ograniczającej (w pozytywnym tego słowa znaczeniu) tę pierwszą. Praktycznie nie ma już spraw, których przedsiębiorca nie może załatwić przez Internet. Na stronie https://www.biznes.gov.pl każdy obywatel posiadający profil zaufany, może dopełnić wszystkich czynności związanych zarówno z założeniem firmy, jak i prowadzeniem bieżących czynności z nią związanych. Trzy główne filary portalu to: usługi, aktualne treści (o obowiązujących przepisach prawa, wymaganych procedurach i formalnościach związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce oraz Unii Europejskiej) oraz Centrum Pomocy Przedsiębiorcy, gdzie eksperci odpowiadają na pytania dotyczące prowadzenia firmy. Za pomocą serwisu osoby prowadzące firmę mogą składać wnioski do instytucji państwowych drogą elektroniczną, oszczędzając przy tym czas i pieniądze. Warto przy tej okazji wspomnieć, że wicepremier, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosław Gowin zapowiedział w drugim kwartale połączenie dwóch serwisów internetowych – Biznes.gov.pl i CEIDG.gov.pl – w jeden i stworzenie tzw. Konta Przedsiębiorcy.

A teraz o mniej przyjemnych – z punktu widzenia prowadzenia firmy – czynnościach, a mianowicie obowiązkach przedsiębiorcy. Dziś napiszę tylko o tych środowiskowych, a to ze względu na zbilżające się terminy składania sprawozdań. Do głównych obowiązków podmiotów gospodarczych działających na terenie Polski oraz Unii Europejskiej należą między innymi: prowadzenie sprawozdawczości środowiskowej (ewidencja dotycząca odpadów, opłaty środowiskowe, opłaty produktowe itp.). Niestety, nie każdy wie, że obowiązek taki mają co roku wszyscy przedsiębiorcy. Sprawozdanie z korzystania ze środowiska powinien składać prawie każdy przedsiębiorca. Wystarczy, że jego firma ewidencjonuje koszty związane z eksploatacją jakiegokolwiek pojazdu mechanicznego z napędem spalinowym. Opłaty wynikające z tego tytułu oblicza się na podstawie ilości spalonego paliwa oraz klasy emisji spalin silników zastosowanych w pojazdach eksploatowanych w przedsiębiorstwie. Zeznanie składa się w odpowiednim urzędzie marszałkowskim w terminie do 31 marca. Niestety, jakby tego było mało, istnieje jeszcze Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) i tam również należy składać sprawozdania. Roczny raport powinien wypełnić i złożyć każdy podmiot korzystający ze środowiska (w rozumieniu art. 3 pkt 20 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska; DzU z 2013 r. poz. 1232). Oznacza to, że obowiązek ten dotyczy zarówno dużej firmy, np. posiadającej kilkadziesiąt oddziałów na terenie kraju, jak i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, których jedynym emitorem zanieczyszczeń jest samochód wykorzystywany do podróży służbowych. Nie sposób tutaj odnieść wrażenia, że obecnie funkcjonują dwa odrębne systemy raportowania w jednym zakresie, tyle tylko, że ten drugi podmiot wyznaczył termin sporządzenia i wysłania raportu na dzień 28 lutego. Zbliża się również termin składania sprawozdania w systemie BDO. Do 15 marca 2021 r.: sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz sprawozdanie o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu nimi. Jak widzimy, przedsiębiorcy mają wiele na głowie i łatwo zapomnieć, że bycie właścicielem firmy, to oprócz wielu korzyści, także ogromna odpowiedzialność. Niestety niedopełnienie wszystkich wymogów prawnych może wiązać się z wieloma konsekwencjami.

Beata Żołnieruk

REKLAMA