https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Konkursy palmowe

Konkursy palmowe

W gminach Czarny Bór i Mieroszów trwają przygotowania do konkursów na najpiękniejsze palmy wielkanocne.

Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czarnym Borze, Urząd Gminy w Czarnym Borze, Biblioteka+ Centrum Kultury oraz Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny zapraszają do udziału w konkursie na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną. Uczestnicy będą konkurować w trzech kategoriach: indywidualnie, dzieci szkolne oraz instutucje. Ocenie będzie podlegać wykonanie palmy z wykorzystaniem materiałów naturalnych, w tym np.: żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, krepa, wstążki, wydmuszki, bibuła itp. Prace do konkursu należy dostarczyć do Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czarnym Borze w dniu 26.03.2021 r. (piątek) w godzinach od 13:00 do 15:00. Palmy będą podlegać ocenie komisji konkursowej. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi 28 marca 2021 roku o godz. 15:00 w Kościele w Czarnym Borze. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody, a regulamin konkursu jest do pobrania ze strony https://www.czarny-bor.pl/.

Z kolei Mieroszowskie Centrum Kultury ogłosiło konkurs na Eko Palmę Wielkanocną, którego celem jest popularyzacja tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową i Wielkanocą, rozwijanie inwencji twórczej przy wykorzystaniu wyłącznie tworzyw wtórnych, ekologicznych oraz recyklingu.

– Mamy nadzieję, że konkurs stworzy okazję do indywidualnej i zespołowej działalności artystycznej, promocji dorobku kulturowego wsi, integracji środowisk wiejskich oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia palm – mówi Igor Hoffman, dyrektor Mieroszowskiego Centrum Kultury.

Konkurs na Eko Palmę Wielkanocną skierowany jest do dorosłych mieszkańców Gminy Mieroszów. Zadaniem uczestników jest wykonanie palmy wielkanocnej dowolną techniką przy wykorzystaniu wyłącznie tworzyw wtórnych, ekologicznych oraz recyklingu. Prace powinny być wykonane własnoręcznie. Każdy uczestnik może wykonać maksymalnie jedną pracę konkursową. Do każdej pracy musi być dołączona wypełniona karta zgłoszenia, a każda praca musi być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora. Przyjmowane będą tylko prace indywidualne, które oceniać będzie komisja konkursowa. Eko palmy wielkanocne będą oceniane wg następujących kryteriów: zgodność z tematyką, dobór użytych materiałów, sposób wykonania, pomysłowość, precyzję, kreatywność oraz oryginalność, estetyka wykonania, wkład pracy. Jury wyłoni trzech laureatów, którzy otrzymają nagrody. Prace konkursowe wraz z czytelnie wypełnioną kartą zgłoszeniową, należy składać osobiście w sekretariacie Mieroszowskiego Centrum Kultury (ul. Żeromskiego 28, 58-350 Mieroszów) do 26.03.2021 r. w godz. 08.00-14.00. Wszystkie palmy zostaną zaprezentowane na wystawie w Sali Wystawowej MCK oraz na stronie internetowej Mieroszowskiego Centrum Kultury oraz na stronie MCK na Facebooku.

(RED)

REKLAMA