https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Dowiozą seniorów i niepełnosprawnych

Dowiozą seniorów i niepełnosprawnych

Seniorzy oraz pełnoletnie osoby z niepełnosprawnościami z Gminy Głuszyca mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów w ramach programu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”. Z usługi mogą korzystać osoby udające się na rehabilitację, do lekarza, bądź do ośrodków kultury (kina, teatry). Chęć skorzystania z przejazdu należy zgłosić odpowiednio wcześniej pod numerem 74 88 66 758 lub mailowo przewozy@gluszyca.pl. Regulamin usługi indywidualnego transportu door-to-door jest dostępny na stronie gluszyca.pl.

(MC)

REKLAMA

Click Here