https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Ważne terminy dla głosujących w Boguszowie – Gorcach

Ważne terminy dla głosujących w Boguszowie – Gorcach

18 lutego 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Boguszowa-Gorc, które wyznacza nową datę wyborów. Głosowanie odbędzie się 11 kwietnia 2021 r., a osoby, które chcą głosować korespondencyjnie lub przez pełnomocnika muszą to wcześniej zgłosić.

Zamiar głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I najpóźniej do 29 marca 2021 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do 6 kwietnia 2021 r. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat powinien zostać złożony do Burmistrza Boguszowa-Gorc najpóźniej do 2 kwietnia 2021 r.

Termin składania wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze miasta upływa 6 kwietnia 2021 r.

Przypomnijmy: głosowanie odbędzie się 11 kwietnia 2021 r. w godzinach 7.00 – 21.00. Miejska Komisja Wyborcza w Boguszowie – Gorcach zarejestrowała czterech kandydatów, którzy będą rywalizowali o mandat zwolniony przez odwołanego w referendum burmistrza Jacka C.: Martę Cinciałę, Sylwię Dąbrowską, Krzysztofa Kumorka i Romana Ludwiczuka. Pierwszym wymogiem jaki musieli spełnić kandydaci, było zebranie minimum 600 podpisów poparcia od mieszkańców Boguszowa-Gorc. Tego warunku nie spełnił Robert Wąs, który nie może ubiegać się o stanowisko burmistrza.

(RED)

REKLAMA

Click Here