https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Bezpłatne porady prawne

Bezpłatne porady prawne

W Wałbrzychu, Boguszowie – Gorchach i Jedlinie – Zdroju można skorzystać z nieodpłatnych porad prawnych oraz obywatelskich oraz mediacji.

Przedstawiamy harmonogram oraz rozmieszczenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie wałbrzyskim w roku 2021:

– Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych –

od poniedziałku do czwartku w godzinach: 07:30 – 11:30;

– Miejska Biblioteka Publiczna Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach, pl. Odrodzenia 4, 58 -370 Boguszów-Gorce – od poniedziałku do piątku w godzinach: 12:00 – 16:00;

– Centrum Usług Socjalnych, ul. Piastowska 11, 58-330 Jedlina-Zdrój – w każdy piątek: od 12:00 – 16:00.

Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej należy zapisać się pod numerem telefonu: 74 846-05-48 (w godzinach pracy urzędu) lub przesłać zgłoszenie na adres e-mail: poradyprawne@powiatwalbrzyski.pl. Można także zarejestrować się samodzielnie przez elektroniczny moduł rejestracji utworzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości: https://np.ms.gov.pl/.

Kto może skorzystać?

Każdy, kto znajduje się w sytuacji, w której nie może ponieść kosztów odpłatnej pomocy. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą (osoba samozatrudniona) niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc prawna dla samozatrudnionych przedsiębiorców ma charakter pomocy de minimis.

Nieodpłatna pomoc prawna

Prawnik udzieli nieodpłatnej pomocy prawnej przykładowo w sytuacjach sporu z pracodawcą, spółdzielnią lub sąsiadem, reklamacji w sklepie. Udzieli informacji i przygotuje projekt potrzebnego pisma, w tych sprawach, które nie toczą się przed sądem. A jeżeli sprawa jest już w sądzie, to napisze projekt pisma o zwolnienie z kosztów sądowych, ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Doradca obywatelski

Doradca służy nieodpłatną poradą obywatelską. Zaproponuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji. Będzie wspierał w rozwiązaniu problemu. Wskaże przysługujące prawa i spoczywające na Tobie obowiązki, a w razie potrzeby sporządzi wspólnie plan działania i pomoże w jego realizacji.

Mediacja

Jeżeli jesteś w sporze i chcesz się porozumieć – skorzystaj z nieodpłatnej mediacji. Mediator przeprowadzi mediację pomiędzy Tobą a inną osobą, grupą osób lub instytucją, jak np. bank, wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia itd. A jeśli nie jesteś pewien, czy mediacja znajdzie zastosowanie do twojej sprawy – przyjdź po informacje.

Uwaga: z usługi nieodpłatnej mediacji wyłączone są mediacje prowadzone ze skierowania sądu oraz sprawy, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

(RED)

REKLAMA

Click Here