https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Ograniczenia obsługi w urzędzie

Ograniczenia obsługi w urzędzie

– Ze względu na Państwa bezpieczeństwo i wciąż napływające informacje o niekorzystnej sytuacji epidemiologicznej, dotyczącej COVID-19, zdecydowaliśmy o ponownym wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Mieroszowie od 21.02.2021 r. – informuje Andrzej Lipiński, Burmistrz Mieroszowa.

– Zalecana jest obsługa klientów w sposób zdalny (telefonicznie, e-mail lub inne kanały dostępne w konkretnych referatach) oraz w formie korespondencyjnej: list tradycyjny lub platforma e-puap). W sprawach wymagających osobistego stawiennictwa (wyjątki dotyczą Urzędu Stanu Cywilnego oraz uzasadnionych przypadków) należy uprzednio skontaktować się pod numerami telefonów: 74 3030430, 74 3030002, 74 3030003. Dostęp do pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Mieroszowie będzie możliwy tylko dla pracowników urzędu – wyjątek stanowią potwierdzone umówione wizyty, takie które nie mogą być załatwione w sposób zdalny. Przy głównym wejściu do urzędu została postawiona urna na korespondencję tradycyjną. Wejście do urzędu możliwe jest tylko poprzez bramę główną (brama nr 2 będzie zamknięta) – wyjaśnia burmistrz Andrzej Lipiński.

(RED)

REKLAMA