https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Są umowy, będą inwestycje

Są umowy, będą inwestycje

Gmina Mieroszów zawarła umowy na realizację dwóch inwestycji: budowy remizy strażackiej oraz rewitalizacji obiektów sportowych przy ul. Sportowej w Mieroszowie.

– 11 lutego 2021 r. podpisaliśmy umowę z TWS GB Spółka z o. o. Spółka Komandytowa z siedzibą przy ul. Grota Roweckiego we Wrocławiu, która będzie wykonawcą budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieroszowie – mówi Andrzej Lipiński, burmistrz Mieroszowa. – W ramach tego zadania zostanie wykonany budynek remizy ochotniczej straży pożarnej z salą sportowo-edukacyjną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Wartość inwestycji wynosi 2 884 650,19 zł, ale Gmina Mieroszów na ten cel pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w wysokości 2 500 000 zł. Tego samego dnia została podpisana umowa z firmą Sport–Track Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mińskiej we Wrocławiu, która będzie wykonywcą rewitalizacji obiektów sportowych przy ul. Sportowej w Mieroszowie. W ramach zadania zostanie wykonane zagospodarowanie tego terenu, remont bieżni i skoczni oraz roboty rozbiórkowe, a także dostawa i montaż urządzeń (kontenery). Projekt zakłada także wykonanie nawierzchni (w tym utwardzonych z kostki betonowej). Wartość robót wynosi 1 097 160 zł brutto, a inwestycja jest dofinansowana przez Ministerstwo Sportu w wysokości 580 000 zł.

(RED)

REKLAMA

Click Here