https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Gmina Lubawka sprzedaje nieruchomości

Burmistrz Miasta Lubawka informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka – pl. Wolności 1, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i oddania w użyczenie stanowiących własność Gminy Lubawka. Wykaz Nr 2/2021 wywiesza się na okres 21 dni. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu mogą składać wnioski do dnia 01 kwietnia 2021 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia i Ochrony Środowiska tutejszego urzędu.

REKLAMA

Click Here