https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Oświadczenie wydawcy i redaktora naczelnego Tygodnika DB 2010 i portalu db2010.pl

Oświadczenie wydawcy i redaktora naczelnego Tygodnika DB 2010 i portalu db2010.pl

Za nami rok zmagania się z pandemią, której destrukcyjne skutki odczuwamy we wszystkich obszarach naszego życia. I będziemy odczuwali je przez kilka kolejnych lat. Każda rodzina została nią dotknięta w mniejszym lub większym stopniu i wszyscy z nadzieją oczekujemy powrotu do normalności.

Jednym z obszarów, który najbardziej odczuwa skutki pandemii, jest gospodarka. Wprowadzane od roku wszelkie ograniczenia najbardziej odczuwają małe, rodzinne firmy. Wśród nich są także wydawcy lokalnych gazet, portali internetowych oraz stacji radiowych i telewizyjnych, którzy utrzymują się z reklam. Pandemia sprawiła, że od kilkunastu miesięcy zdecydowanie mniej firm ma możliwość reklamowania się, a to bezpośrednio wpływa na sytuację finansową lokalnych środków masowego przekazu, które mają coraz więcej problemów z utrzymaniem się na rynku.

W sytuacji, kiedy firmy walczą o przeżycie, rządzący zapowiadają wprowadzenie kolejnej daniny – podatku od reklam. Będzie to dodatkowe, ogromne obciążenie dla firm, które płacą już: podatek dochodowy, podatek VAT oraz składki na ZUS. Lokalni wydawcy nie uciekają od płacenia tych zobowiązań, a dodatkowy podatek może sprawić, że prowadzenie działalności gospodarczej przestanie się opłacać i wielu z nich zamknie firmy. W ten sposób straci budżet państwa, który nie będzie miał żadnych wpływów z podatków. Stracą też lokalne społeczności, dla których lokalna gazeta, portal, radio, czy telewizja są jedynym źródłem rzetelnej wiedzy na temat tego, co się dzieje w najbliższej okolicy, a często także jedynym źródłem pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Podatek od reklam dotknie wszystkich, którzy utrzymują się z reklam, w tym także kluby sportowe, instytucje kultury, czy portale sprzedażowe. A to oznacza, że każdy z nas będzie musiał zapłacić więcej za bilety do kina, teatru, na mecze, koncerty i inne wydarzenia. Wzrosną także ceny towarów i usług.

Redakcja Tygodnika DB 2010 i portalu db2010.pl dołącza się do apelu do władz Rzeczypospolitej Polskiej i liderów ugrupowań politycznych o zaniechanie działań, które przyniosą szkodę polskiej gospodarce oraz życiu społecznemu.

Robert Radczak

wydawca i redaktor naczelny

Tygodnika DB 2010 i portalu db2010.pl

REKLAMA

Click Here