https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Kultura od nowa

Kultura od nowa

Mieszkańcy i kuracjusze mogą już korzystać z nowej biblioteki oraz zmodernizowanego Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju.

Oddanie do użytku obiektów kulturalnych jest zwieńczeniem prac adaptacyjno-modernizacyjnych w ramach projektu „Rozszerzenie oferty kulturalnej i unowocześnienie biblioteki w celu poprawy standardów jakości świadczonych usług w Centrum Kultury”, który zakładał dwa zadania.

– W budynku Centrum Kultury przy ul. Piastowskiej 13, wyremontowane zostały sale dotychczasowej biblioteki mieszczące się na parterze. Powstały nowoczesne pomieszczenia, które przeznaczone zostaną do prowadzenia zajęć ruchowych i filmowo-teatralnych. Będą one służyły szeroko rozumianej aktywności ruchowej i umysłowej. Planowane jest w nich organizowanie zajęć tanecznych (m.in. balet, hip-hop, salsa i inne), zajęcia jogi, tai-chi i wiele innych ciekawych form aktywnego spędzania czasu. Jest także sala konferencyjna na blisko 60 miejsc siedzących. Wyremontowane zostały również toalety i pomieszczenia socjalne. Drugie zadanie obejmowało adaptację Pawilonu Zdrojowego przy placu Zdrojowym 4a na nowoczesną bibliotekę, która została wyposażona w nowe meble, sprzęt i urządzenia multimedialne. Czytelnicy w nowych, przestronnych wnętrzach biblioteki i czytelni mogą skorzystać przygotowanej oferty, w tym z bardzo wielu nowości wydawniczych zakupionych ze środków własnych jak i pozyskanych funduszy z Biblioteki Narodowej – mówi Leszek Orpel, burmistrz Jedliny-Zdroju.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Całkowita wartość projektu to kwota ponad 800 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie stanowi 85 procent kosztów kwalifikowanych.

(KS)

REKLAMA

Click Here