https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Czyste powietrze w Gminie Walim

Czyste powietrze w Gminie Walim

Gmina Walim dołączyła do grona 50 dolnośląskich gmin, które podjęły się realizacji programu „Czyste Powietrze”. Dzięki podpisanemu 2 lutego 2021 r. porozumieniu o współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, mieszkańcy Gminy Walim mają większe szanse na dotacje do 37 tys. zł na wymianę tzw. kopciuchów i termomodernizację domów jednorodzinnych.

Dolnośląskie porozumienie – w obecności Pełnomocnika Premiera ds. programu Czyste Powietrze Bartłomieja Orła oraz Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prof. Macieja Chorowskiego – podpisali: Prezes WFOŚiGW we Wrocławiu Łukasz Kasztelowicz oraz Wójt Gminy Walim Adam Hausman.

– Wzmocnienie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego jest kluczowe dla wdrażania rządowego programu „Czyste Powietrze”. Gminy są bliżej swoich mieszkańców i powinny ich wspierać w sięganiu po dofinansowanie na wymianę źródła ogrzewania, przyczyniając się w ten sposób do poszerzania grona wnioskodawców w programie, którego celem jest poprawa jakości powietrza w kraju” – mówi Pełnomocnik Premiera ds. programu Czyste Powietrze Bartłomiej Orzeł.

– Dzięki podpisanemu porozumieniu, w ramach programu „Czyste Powietrze” będziemy mogli dodatkowo wspierać Gminę Walim, premiując za składane wnioski – podkreśla Prezes NFOŚiGW prof. Maciej Chorowski, który przypomina też, że w nowej odsłonie programu, wszystkie gminy w Polsce zobowiązane są do wydawania zaświadczeń o dochodach tym mieszkańcom, którzy są uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania, czyli nawet do 37 tys. zł.

– Czyste powietrze to nasza wspólna sprawa, a współpraca z aktywnymi gminami pozytywnie wpłynie na jakość powietrza nie tylko w naszym województwie – zauważa Prezes WFOŚiGW we Wrocławiu Łukasz Kasztelowicz.

– Czujemy się odpowiedzialni za naszych mieszkańców, ich zdrowie i komfort życia w Gminie Walim, dlatego zdecydowaliśmy się przystąpić do współpracy, której owocem będzie zwiększenie tempa wymiany w naszej gminie nieefektywnych źródeł ciepła na ekologiczne – mówi Wójt Gminy Walim Adam Hausman.

„Czyste Powietrze” to ogólnopolski program z budżetem 103 mld zł na lata 2018-2029, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dotychczas podpisał porozumienia o współpracy z 49 gminami (Walim jest 50 gminą) na Dolnym Śląsku. Dolnoślązacy, w ramach programu „Czyste Powietrze”, złożyli ponad 9 tys. wniosków na 150 mln zł dofinansowania.

(AM)

REKLAMA

Click Here