https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Nagrodzili aktywnych

Nagrodzili aktywnych

„W poszukiwaniu inwestycji UE” to gra terenowa ogłoszona w okresie tegorocznych ferii zimowych przez Burmistrza Głuszycy Romana Głoda, Radę Miejską w Głuszycy oraz Centrum Kultury-Miejską Bibliotekę Publiczną w Głuszycy. Do udziału w grze zostali zaproszeni głuszyccy uczniowie, których zadaniem było odnalezienie na terenie swojej gminy inwestycji dofinansowanych z funduszy europejskich. Za udział w grze terenowej wyróżniona nagrodą rzeczową została Aleksandra Harasimowicz – uczennica klasy VII Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuszycy.

W konkursie „Sport to moja pasja” wzięło udział 9 osób prezentujących jak ważną sprawą w życiu młodego człowieka jest aktywność fizyczna. Celem konkursu była promocja zdrowego i aktywnego stylu życia, wolnego od sięgania po używki, wskazanie wartościowego spędzania czasu wolnego poprzez aktywną formę rekreacji, zachęcenie do aktywności sportowej i twórczej w czasie wolnym od obowiązków szkolnych oraz pogłębianie warsztatowych umiejętności artystycznych. Jury zdecydowało o wyróżnieniu wszystkich uczestników konkursu, którzy otrzymali nagrody rzeczowe.

(MC)

REKLAMA