https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Prawo w pigułce: odśnieżanie

Prawo w pigułce: odśnieżanie

Wyjątkowo, jak co roku, nadeszła zima. Wraz z tą porą roku należy spodziewać się, w ciągu nadchodzących tygodni, mniejszych lub większych opadów śniegu. Przy większych opadach pojawia się klasyczny, zimowy problem: odśnieżanie. Kogo i w jakim zakresie dotyczy obowiązek odśnieżania? Jakie konsekwencje może nieść zaniedbanie tego obowiązku?

Zgodnie z przepisami, każdy chodnik, który położony jest wzdłuż posesji, powinien być uprzątnięty. O tym, czy musi to zrobić właściciel, czy też obowiązek ten spoczywa na gminie, decyduje położenie chodnika. Jeżeli ten leży bezpośrednio przy granicy nieruchomości, wtedy obowiązek odśnieżania należy do właściciela posesji. Jeżeli jednak pomiędzy chodnikiem a terenem posesji jest np. pas zieleni, to obowiązek ten spoczywa na gminie. Właściciel nie musi odśnieżać również chodnika, jeżeli gmina pobiera opłaty za postój lub parkowanie samochodu w miejscu przeznaczonym na ruch pieszy, a także z przystanków autobusowych czy tramwajowych, które są wyraźnie wydzielone krawężnikiem lub znakiem poziomym torowisk pojazdów szynowych.

Generalnie niezmiernie ważną sprawą jest, by stan chodnika był bezpieczny dla poruszających się nim pieszych. Właściciel nieruchomości musi zadbać o pozbycie się zanieczyszczeń z chodnika. Do takich należy zarówno śnieg i lód, jak i błoto. To one często stanowią niebezpieczeństwo dla osób przechodzących i mogą spowodować tragiczny w skutkach upadek. Na stan chodnika wpływa jednak nie tylko odśnieżenie. Chodnik (np. płyty chodnikowe) powinien być równy. Nie powinien zawierać uszczerbków w postaci dziur czy nierówności, które również mogą spowodować upadek pieszego. O chodnik trzeba więc dbać nie tylko w okresie zimowym.

Nieodśnieżenie chodnika stanowi wykroczenie z art. 117 kodeksu wykroczeń, za które grozi kara grzywny do 1500 złotych lub kara nagany. Obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości obejmuje jednak nie tylko chodnik, ale również dach oraz elewację nieruchomości. Może przecież zdarzyć się, i to nie tylko przy dużym wietrze, że spadający z wysokości śnieg czy sople lodu spowodują uszczerbek na zdrowiu przechodniów. 

Odpowiedzialność wykroczeniowa lub – w poważniejszych wypadkach – karna za nieodśnieżony chodnik czy dach, nie jest jedyną, jaką może ponieść właściciel nieruchomości. Mam tu ma myśli oczywiście odpowiedzialność cywilnoprawną. Jeśli ktoś przewróci się na nieodśnieżonym chodniku i złamie przy upadku rękę lub nogę, może żądać od właściciela odszkodowania oraz zadośćuczynienia. W takich sprawach pokrzywdzony musi jednak udowodnić, że upadł nie ze swojej winy oraz związek przyczynowy upadku z doznanym uszczerbkiem na zdrowiu. Jeżeli więc dozna się takiego przykrego zdarzenia warto zebrać dane świadków, zrobić zdjęcia, wezwać policję i – jeśli uraz jest poważny – pogotowie ratunkowe. Dokumentacja medyczna, zdjęcia, notatka policyjna, a także zeznania świadków to podstawowe w tego rodzaju sprawach dowody, na których może oprzeć się sąd rozpoznając sprawę odszkodowawczą.

Marcin Czwakiel

Kancelaria Adwokatów Czwakiel i Wspólnicy

REKLAMA

Click Here