https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Koronawirus w szkole

Koronawirus w szkole

W związku z potwierdzonym przypadkiem zachorowania przez jednego z nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokołowsku na COVID-19, na podstawie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu, zajęcia stacjonarne dla uczniów klasy I i II Publicznej Szkoły Podstawowej oraz dla wychowanków dwóch oddziałów Przedszkola Gminnego w Sokołowsku zawieszone zostały do 28 stycznia 2021 r. W tym okresie zajęcia organizowane będą dla uczniów tej placówki wyłącznie w formie zdalnej. Dla klasy III Szkoły Podstawowej w Sokołowsku zajęcia odbywać będą się bez zmian, tj. w formie stacjonarnej na terenie szkoły.

Sytuacja epidemiologiczna w Gminie Mieroszów: liczba osób przebywających w izolacji domowej – 15, liczba osób przebywających na kwarantannie – 31 (dane nie obejmują osób przebywających na kwarantannie w wyniku procedur zastosowanych przez ZSP w Sokołowsku).

(RED)

REKLAMA

Click Here