https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zrób zdjęcie i wygraj nagrody

Zrób zdjęcie i wygraj nagrody

Regulamin konkursu „Zima w Gminie Stare Bogaczowice”

1.           Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Starych Bogaczowicach, ul. Główna 148, 58-312 Stare Bogaczowice.

2.           Uprawnione do udziału w konkursie są osoby w wieku 13-18 lat (rocznikowo), które zamieszkują Gminę Stare Bogaczowice.

3.           Przedmiotem Konkursu jest sfotografowanie rozpoznawalnego w Gminie Stare Bogaczowice miejsca w zimowej scenerii.

4.           Zdjęcie, w jak najlepszej rozdzielczości, należy przesłać na maila: centrumstbog@op.pl do końca dnia 24 stycznia 2021 roku.

WAŻNE: w treści maila należy zawrzeć imię, nazwisko, wiek i nr telefonu autora zdjęcia.

5.           Wszystkie nadesłane prace, spełniające zawarte w regulaminie wymogi, zostaną ocenione w dniu 25 stycznia 2021 roku przez jury w składzie: Barbara Kurasińska, Ewa Raczyńska, Marcin Jagiellicz.

6.           Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

7.           Spośród wszystkich prac, wyłonione zostaną trzy – pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Autorzy trzech wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe. Jury wytypuje także trzy wyróżnienia, które także zostaną nagrodzone.

8.           Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Gminy Stare Bogaczowice

i Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego oraz na profilach FB wyżej wymienionych podmiotów do dnia 26 stycznia 2021 roku.

9.           Wszystkie zdjęcia będą opublikowane na stronie internetowej Gminy Stare Bogaczowice

i Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego oraz na profilach FB wyżej wymienionych podmiotów.

10.         Wysyłając zdjęcia na konkurs oświadczasz, że zapoznałeś się z regulaminem, akceptujesz regulamin oraz wyrażasz zgodę na publikacje prac oraz ich przetwarzanie przez Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Starych Bogaczowicach.

11.         Klauzula RODO w stosunku do uczestników Konkursu  „Zima w Gminie Stare Bogaczowice” Informujemy: 1.Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, jest Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Starych Bogaczowicach, ul. Główna 148, 58-312 Stare Bogaczowice, REGON 890028986 Dane osobowe osoby biorącej udział w konkursie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i promocji Konkursu, opublikowanie nazwiska uczestnika konkursu w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w konkursie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest udzielona zgoda (art.6 ust. 1lit.a RODO); w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora –podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora ( art.6 ust.1 lit. F RODO).

REKLAMA

Click Here