https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Gra terenowa

Gra terenowa

Burmistrz Głuszycy Roman Głód, Rada Miejska w Głuszycy oraz Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy zapraszają do udziału w grze terenowej „W poszukiwaniu inwestycji UE”. Zadaniem uczestnika gry jest odnalezienie na terenie Gminy Głuszyca jak największej liczby inwestycji dofinansowanych z funduszy europejskich.

– Na rozwiązania (zdjęcia wykonanych inwestycji z krótkim opisem) czekamy do 17 stycznia 2021. Rozwiązania prosimy przesyłać na adres: instruktorzy@gluszyca.pl. Na najlepszych uczestników gry czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem gry i zamieszczonymi poniżej podpowiedziami. Gra adresowana jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym – mieszkańców gminy Głuszyca. Regulamin gry terenowej, formularz zgłoszeniowy oraz podpowiedzi są do pobrania ze strony gluszyca.pl – mówi Sabina Jelewska, Dyrektor Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy.

(MC)

REKLAMA

REKLAMA