https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Komputery dla uczniów

Komputery dla uczniów

Do Gminy Stare Bogaczowice dostarczony został sprzęt komputerowy, zakupiony w ramach programu grantowego „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, finansowanego ze środków Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Program ten ma na celu doposażenie jednostek oświatowych w sprzęt komputerowy, niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym, szczególnie dla rodzin 3+.

15 notebooków wraz z oprogramowaniem zostało przekazane dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach Radosławie Stramel – Świteńce przez wójta Gminy Stare Bogaczowice Mirosława Lecha i zastępcę wójta Tomasza Fąkę.

(IL)

REKLAMA

Click Here