https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Umowy o dzieło muszą być rejestrowane w ZUS

Umowy o dzieło muszą być rejestrowane w ZUS

 – Podpisujesz z kimś umowę o dzieło? Musisz ja zarejestrować w ZUS w ciągu siedmiu dni od jej wystawienia. Wystarczy wypełnić prosty wniosek, który można przesłać drogą elektroniczną – za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Od 1 stycznia 2021 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji umów o dzieło – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik rasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Umowy zawarte od 1 stycznia 2021 r. trzeba wykazać w specjalnym formularzu RUD, który jest zgłoszeniem umowy o dzieło.

– Rejestracja umów o dzieło pozwoli nam przede wszystkim dokładniej ocenić ile takich jest zawieranych – mówi Iwona Kowalska-Matis. – Dane z naszego rejestru będą wykorzystywane do celów statystyczno-analitycznych a także ułatwią weryfikację istnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych.

Rzeczniczka dodaje, że osoby, które wykonują pracę na podstawie umowy o dzieło, od której nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne, są często pozbawione nie tylko prawa do bezpłatnych świadczeń medycznych np. w razie wypadku przy pracy, ale także nie gromadzą kapitału na przyszłą emeryturę.

– Zgłoszenie umowy o dzieło jest bardzo proste, robi się to przez Internet logując się do konta na PUE ZUS. Na stronie ZUS jest dostępna instrukcja, która pokazuje krok po kroku jak to zrobić – zapewnia Kowalska-Matis.

W zgłoszeniu są przekazywane wyłącznie ogólne informacje dotyczące: zamawiającego i wykonawcy, daty zawarcia, rozpoczęcia i zakończenia umowy, jak też o jej przedmiocie.

Kto musi a kto nie zarejestrować umowę?

Muszą to robić wszyscy płatnicy składek oraz osoby fizyczne, bez względu na to, czy są zarejestrowane w ZUS, jako płatnik składek czy też nie.

Obowiązek zgłaszania nie dotyczy umów o dzieło: zawartych z własnym pracownikiem, wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem, zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności. Obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS nie obejmuje tych podmiotów, czy jednostek organizacyjnych (np. stowarzyszeń, fundacji, spółek prawa handlowego, itp.), które nie są płatnikami składek (tj. nie mają obowiązku rejestrować się w ZUS, jako płatnicy składek, bo nie zgłaszają nikogo (w tym siebie) do ubezpieczeń społecznych.

Więcej: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/katalog-uslug/karty-uslug-inne

(IKM)

REKLAMA

Click Here