https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Drogi S5 i A4 coraz bliżej

Drogi S5 i A4 coraz bliżej

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetargi na opracowanie dokumentacji budowy drogi ekspresowej S5 na odcinku od Sobótki do Bolkowa oraz budowy lub rozbudowy autostrady A4 na odcinku od Krzyżowej do Wrocławia.

Budowa drogi S5 Bolków – Sobótka skomunikuje Wałbrzych i Świdnicę z Wrocławiem, a co za tym idzie włączy południe Dolnego Śląska w krajowy układ dróg ekspresowych i autostrad. Budowa drogi S3 z Bolkowa do czeskiej granicy już ruszyła, natomiast droga S8 Wrocław – Kłodzko jest na końcowym etapie prac projektowych i dokumentacyjnych.

– Dzięki tym rozwiązaniom i dynamicznie posuwającym się pracom Dolny Śląsk zyskuje spójny układ komunikacyjny, który umożliwi równomierny rozwój całego regionu, także jego południowej części. – tłumaczy Michał Dworczyk, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i poseł ziemi wałbrzyskiej.

Pierwsze postępowanie, ze względu na wzajemne oddziaływanie na siebie dróg S5 i A4, prowadzone jest jednocześnie dla drogi ekspresowej S5 Bolków – Sobótka o długości ok. 50 km oraz dla odcinka A4 od węzła Legnica Południe do węzła Wrocław Wschód/Stary Śleszów o długości ok. 80 km. W ramach dokumentacji STEŚ-R przeanalizowane zostaną trzy warianty budowy lub rozbudowy A4 wraz z budową S5.

– Możliwość dojazdu z Wałbrzycha w pół godziny do Wrocławia, a ze Świdnicy w jeszcze krótszym czasie będzie przełomem dla mieszkańców naszego regionu, przez lata pozostającego w cieniu stolicy województwa. Budowa drogi S5 to kluczowy projekt dla Wałbrzycha, Świdnicy i okolicznych miejscowości, które od dawna potrzebują impulsu inwestycyjnego oraz dobrej komunikacji z Wrocławiem. – mówi Grzegorz Macko, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.

Drugi przetarg dotyczy opracowania dokumentacji dla odcinka autostrady A4 od węzła Krzyżowa do węzła Legnica Południe o długości ok. 36 km. W ramach dokumentacji STEŚ-R dla tego odcinka zostaną przeanalizowane warianty rozbudowy autostrady A4 w istniejącym śladzie.

Pierwszy wariant przewiduje rozbudowę w istniejącym śladzie autostrady A4 od węzła Legnica Południe do węzła Wrocław Wschód oraz budowę nowej drogi ekspresowej S5. Wariant ten zakłada, że autostrada A4 będzie wyposażona w dwie jezdnie po trzy pasy ruchu wraz z pasem awaryjnym, a węzły i obiekty inżynierskie zostaną przebudowane. Droga ekspresowa S5 połączy się z projektowaną obecnie drogą ekspresową S8 w węźle Olbrachtowice i z drogą ekspresową S3 w węźle Bolków.
Drugi wariant przewiduje rozbudowę w istniejącym śladzie odcinka A4 od węzła Legnica Południe do projektowanego węzła Wichrów. Natomiast na odcinku od projektowanego węzła Wichrów do węzła Stary Śleszów przewiduje budowę autostrady A4 w nowym korytarzu. Autostrada A4 wyposażona będzie w dwie jezdnie po trzy pasy ruchu oraz pas awaryjny. Natomiast droga ekspresowa S5 w tym wariancie połączy się z projektowaną obecnie drogą ekspresową S8 w węźle Olbrachtowice i z drogą ekspresową S3 w węźle Bolków.
Trzeci wariant przewiduje rozbudowę w istniejącym śladzie odcinka A4 od węzła Legnica Południe do projektowanego węzła Wichrów. Natomiast na odcinku od węzła Wichrów do węzła Stary Śleszów wariant ten przewiduje budowę autostrady A4 w nowym korytarzu. Autostrada A4 wyposażona będzie w dwie jezdnie po trzy pasy ruchu oraz pas awaryjny. Droga ekspresowa S5 w tym wariancie połączy się z projektowaną autostradą A4 w węźle Mirosławice oraz z S3 w węźle Bolków.
– We wszystkich wariantach budowy lub rozbudowy odcinków A4 i S5 przebieg tras zostanie zaproponowany tak, aby przebiegały one możliwie jak najdalej od zabudowań, z zachowaniem dróg poprzecznych łączących miejscowości. Ponadto w wariantach 2. i 3., które przewidują budowę A4 w nowym korytarzu, uwzględnione będą m.in. odcinki całkowicie omijające obszary Natura 2000 – czytamy w komunikacie Generalnej Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Autostrada A4, droga ekspresowa S5 wraz z budowaną obecnie S3 i projektowaną S8 stworzą spójny układ komunikacyjny dróg szybkiego ruchu na Dolnym Śląsku. Realizacja tego przedsięwzięcia planowana jest w systemie projektuj i buduj w latach 2026-2029/30.

Autostrada A4 na terenie Polski ma ok. 666 km długości, tym samym jest najdłuższą autostradą w naszym kraju. Dolnośląski odcinek A4 od Wrocławia do Krzyżowej o długości ok. 105 km wybudowany został w latach 30. XX wieku, co sprawia, że jest najstarszym odcinkiem autostradowym w naszym kraju. Na niektórych fragmentach nie spełnia wymogów autostrady z powodu braku pasa awaryjnego.

(KG)

REKLAMA