https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Remonty z dofinansowaniem

Remonty z dofinansowaniem

– Gmina Czarny Bór w ostatnim czasie wykonała kilka inwestycji drogowych, na których dofinansowanie otrzymała z samorządu województwa. Dziękuję Wicemarszałkowi Województwa Dolnośląskiego Grzegorzowi Macko za ogromną aktywność w regionie oraz zrozumienie potrzeb mieszkańców gminy Czarny Bór – mówił Adam Górecki, wójt Gminy Czarny Bór podczas oficjalnego otwarcia drogi transportu rolnego Czarny Bór – Borówno – Witków.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: wicemarszałek Grzegorz Macko, wójt Adam Górecki, sołtysi sołectw Czarny Bór i Witków, a także przedstawiciele wykonawcy inwestycji, projektanta i inspektora nadzoru.

– Ta inwestycja, podobnie jak drogi w Witkowie i Jaczkowie, otrzymała dofinansowanie z dotacji na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Wartość prac na drodze Czarny Bór – Borówno – Witków wyniosła ponad 970 000 zł, przy dofinansowaniu na poziomie 346 200 zł. Przebudowa drogi w Jaczkowie pochłonęła kwotę ponad 90 000 zł, przy dofinansowaniu 30 240 zł. Odbudowę drogi w Witkowie (naprzeciw remizy strażackiej), która prowadzi w kierunku masywu Trójgarbu, udało się zrealizować za kwotę ponad 414 000 zł, przy wsparciu w wysokości 159 000 zł. Uśredniając, realizacja powyższych inwestycji odbyła się przy  dofinansowaniu ze środków zewnętrznych na poziomie ponad 35% wartości całkowitej – podkreśla Adam Górecki.

(JJ)

REKLAMA

Click Here