https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Nowe zasady odbierania odpadów

Nowe zasady odbierania odpadów

31.12.2020 roku na terenie gminy zostaną zlikwidowane gniazda przeznaczone do zbierania odpadów segregowanych. Od 01.01.2021 roku mieszkańcy Gminy Walim będą zobowiązani zbierać odpady wszystkich frakcji na swojej nieruchomości. Każda nieruchomość zostanie wyposażona w pojemnik na odpady zmieszane i pojemnik na odpady bio. Pozostałe frakcje odpadów, czyli plastik i metale, papier, szkło, będą zbierane do kolorowych worków, które dostarczy firma odbierająca odpady. Odpady do worków będą zbierać mieszkańcy nieruchomości jednorodzinnych i budynków, w których znajduje się do trzech wydzielonych lokali mieszkalnych. Pozostałe budynki (cztero lub więcej lokalowe) zostaną wyposażone przez firmę odbierającą odpady komunalne w dodatkowe pojemniki przeznaczone na frakcje odpadów: plastik i metal, szkło, papier. Na stronie www.walim.pl i FB Kraina Sowiogórskich Tajemnic będą na bieżąco przedstawiane nowe zasady odbierania odpadów komunalnych, zasady prawidłowej segregacji

REKLAMA

Click Here