https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Chcą poprawić komunikację z mieszkańcami

Chcą poprawić komunikację z mieszkańcami

– W związku ze stanem pandemii i ograniczonym dostępem do budynków instytucji publicznych, aby lepiej poznać problemy i potrzeby mieszkańców, oddałem do dyspozycji specjalną urnę, która stanęła w Rynku. Jej zadaniem jest usprawnienie komunikacji pomiędzy urzędem a mieszkańcami – mówi Krzysztof Kumorek, który pełni funkcję burmistrza Boguszowa-Gorc. – Urząd podejmuje i realizuje wiele inicjatyw. Istotne jest, aby jak najlepiej odpowiadały one oczekiwaniom mieszkańców. Urna będzie miejscem do przekazywania opinii i sugestii, a także pomysłów na poprawę jakości życia w Boguszowie-Gorcach. Proszę, aby informacje wrzucane do urny były umieszczane w zaklejonych kopertach. Zachęcam do pozostawiania swoich danych kontaktowych, abyśmy mogli reagować na potrzeby indywidualne. Urna ma również za zadanie aktywizować społeczeństwo lokalne, zachęcać do wymiany zdań. Aktywni obywatele budują kapitał społeczny, tworzą wzajemne relacje umożliwiające bardziej efektywne wspólne działanie. Urna stanęła w miejscu monitorowanym przez kamery miejskie, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo umieszczanych w niej informacji. Liczę na aktywny udział mieszkańców w budowaniu przyszłość naszego miasta!

(WK)

REKLAMA

REKLAMA