https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Widzisz? Reaguj!

Widzisz? Reaguj!

Takim hasłem kampanii przeciwko przemocy domowej, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu zachęcają do reagowania na wszelkie akty przemocy.

Kiedy mamy do czynienia z przemocą?

 – Jeśli czyjeś działania powodują Twoje cierpienie i ból, negatywnie wpływają na Twoje zdrowie fizyczne czy psychiczne, a osoba od której takich zachowań doznajesz, działa w zamierzony sposób, wykorzystuje swoją przewagę i narusza Twoje prawa oraz dobra osobiste, to bez wątpienia doświadczasz przemocy. Osoba stosująca przemoc często deklaratywnie twierdzi, że ma dobre intencje i „robi to wszystko dla Twojego dobra”. Manipuluje przekonując, że to Twoje działania, a nie jej, są problemem. Twoje poczucie własnej wartości zastąpione zostaje poczuciem winy. Jednocześnie stałym elementem Waszych relacji jest dawanie kolejnej szansy czy odnajdywanie usprawiedliwienia dla zachowań przemocowych – wyjaśniają pracownicy OPS w Walimiu.

Nie zawsze przemoc będzie związana z siłą fizyczną. Często przybiera formę znacznie trudniejszą do zauważenia. Upokorzenia, szantaże, groźby, oskarżenia, kontrolowanie czy izolowanie to przejawy przemocy psychicznej. Przemoc w rodzinie to przestępstwo. Osoby, które się z nią zmagają, mają prawo otrzymać odpowiednią pomoc.

– Kampania społeczna ma uzmysłowić nam wszystkim, jak złożonym i trudnym zagadnieniem jest przemoc domowa. Jednocześnie pokazuje, że odpowiedzialność za przemoc w rodzinie ponosi osoba ją stosująca. Akcja ma charakter informacyjno-edukacyjny. Ma też wywrzeć konkretny cel – zachęcić osoby doznające przemocy do reakcji, wyrwania się z trudnej sytuacji. Każda z rodzin objętych procedurą „Niebieskiej karty” przez Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Walim, wraz z życzeniami świątecznymi i otrzymała zestaw gadżetów profilaktycznych związanych ze zjawiskiem przemocy. Również rodziny objęte wsparciem przez asystenta rodziny oraz osoby korzystające z usług opiekuńczych otrzymały gadżety wraz z pięknymi stroikami świątecznymi, przygotowanymi przez pracowników Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, za co serdecznie dziękujemy – podkreślają pracownicy OPS w Walimiu.

Osoby doznające przemocy domowej, w celu uzyskania pomocy, mogą zgłosić się do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu i uzyskać wszelkie informacje dotyczące możliwości udzielenia wsparcia – telefon kontaktowy 74/8457650 lub drogą elektroniczną osrodek@opswalim.pl. Można również skorzystać z Niebieskiej Infolinii 801 120 002 – telefon jest czynny od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 – 22.00 a w niedziele i święta w godz. 8.00 – 16.00. W środy w godz. 18.00 – 22.00 dyżurują prawnicy, w pozostałe dni konsultanci ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Telefoniczna poradnia prawna działa pod numerem telefonu – 22 666 28 50.

– Nie bądź obojętny. Widzisz? Reaguj! – podkreślają pracownicy OPS w Walimiu.

(AM)

REKLAMA