https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Modernizacja koksowni

Modernizacja koksowni

29 grudnia 2020 roku Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria S.A. podpiszą umowę na modernizację sortowni koksu w swoim zakładzie w Wałbrzychu. Prace rozpoczną się w pierwszym kwartale 2021 roku, a ich zakończenie planowane jest na pierwszy kwartał 2023 roku.

Modernizacja sortowni będzie polegała na przebudowie prawie 100 – letniego budynku istniejącej sortowni w celu umożliwienia zabudowy w obiekcie nowych maszyn i urządzeń technologicznych. Zainstalowane urządzenia stanowią najnowocześniejsze rozwiązania renomowanych producentów. Dzięki modernizacji, pojawi się nowa funkcjonalność, pozwalająca na odsiewanie koksu z dolną i górną granicą wielkości. Umożliwi to sprzedaż koksu pozbawionego zarówno podziarna jak i nadziarna, bezpośrednio z produkcji, bez potrzeby poddawania koksu powtórnym operacjom. Każdy z ciągów klasyfikacyjnych wyposażony będzie w podajnik wibracyjny oraz dwa przesiewacze pracujące posobnie, przystosowane do klasyfikacji ziarnowej koksu. Dzięki zastosowaniu wymiennych sit, sprzedawany koks będzie mógł być dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Zastosowanie innowacyjnego – wizyjnego systemu pomiaru rozkładu ziarnowego zapewni 100% kontrolę jakości produktu w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie to wychodzi naprzeciw oczekiwaniu klientów, a dokładna znajomość parametrów uziarnienia dostarczanego koksu poprawia parametry technologiczne i wpływa na redukcję zużycia surowców do produkcji. Harmonogram prac modernizacyjnych zapewni pracę istniejącej sortowni w całym okresie inwestycyjnym, bez wpływu na zaspokojenie potrzeb klientów spółki.

– Dzięki tej inwestycji Victoria wróci na ścieżkę rozwoju i na powrót stanie się liderem w swojej branży. Jest to pierwsza, po rozpoczętej w 2012 roku budowie baterii koksowniczej, inwestycja rozwojowa w koksowni. Odpowiadamy na potrzebę rynku i wymagania naszych klientów. Już w 2022 roku będziemy mogli przesiewać koks na w pełni zautomatyzowanej sortowni. Zainstalowany laserowy system kontroli jakości produkcji będzie świetnym narzędziem do usprawniania procesów produkcyjnych, to innowacyjne rozwiązanie wpłynie na redukcję kosztów produkcji naszych klientów. Zadanie zrealizowane zostanie przez naszą siostrzaną spółkę Torpol SA z Grupy Kapitałowej TFS, stworzona synergia kompetencji w grupie pozwala nam na efektywniejsze wykorzystywanie zasobów operacyjnych i finansowych całej grupy -Wojciech Maj, prezes WZK Victoria i oddaje:

 – Modernizacja sortowni grubej jest technologicznym krokiem w przyszłość, który umożliwi optymalizację ostatniego etapu produkcji koksu jakim jest sortowanie, załadunek i wysyłka. Dzięki efektywnemu i nowoczesnemu systemowi sortowania firma zoptymalizuje transport wewnętrzny, zapewni płynność załadunków do nowoczesnych systemów logistycznych, a dzięki zastosowaniu wizyjnego systemu kontroli uziarnienia, zapewni 100% zgodność produktu z zamówieniem klienta. Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. są wiodącym w Polsce i znaczącym w Europie producentem koksu odlewniczego oraz dominującym w kraju producentem koksu odlewniczego KĘSY IS o granulacji +100 mm. Udział WZK „Victoria” S.A. w produkcji koksu w Polsce wynosi 5 % oraz stanowi 4% krajowego eksportu koksu ogółem. Rocznie produkuje ponad 500 tys. ton koksu, z czego ponad 400 tys. ton koksu odlewniczego specjalnego. Pozycję rynkową Victorii określają najwięksi europejscy liderzy z sektora odlewniczego, hutnictwa metali nieżelaznych i producenci materiałów izolacyjnych. W WZK Victoria S.A. wdrożone zostały zintegrowane systemy zarządzania, które są zgodne z międzynarodowymi standardami. Zrównoważone korzystanie ze środowiska naturalnego jest jednym z celów Victorii. Odpowiedzialne działanie oraz konsekwencja w realizowaniu zadań środowiskowych należą do priorytetowych zadań spółki. 

(EK)

REKLAMA